Thursday, 5 March 2015

Rowerem na obcasach! Konkurs Bike Belle i Bayla


Idzie wiosna! Odkurz rower! I nie daj sobie wmówić, że nie możesz na niego wsiąść bez specjalnego "oprzyrządowania", jak sportowy kask czy spodenki z lajkry. Odmieńmy razem wizerunek rowerzystki w Polsce. Pokażmy wszystkim, że na rowerze można jeździć w normalnym stroju - i na obcasach też! Wiele z nas - tych, które nie widzą w pedałowaniu w takich butach nic dziwnego, przekonało się, że wygodniej w nich jeździć na rowerze, niż chodzić ;) Teraz przekonajmy do tego inne kobiety, które chciałyby spróbować, ale się boją lub są niepewne. Walczmy z mitami! 
Aby zachęcić Was do udziału w tej akcji, w Bike Belle razem z marką Bayla przygotowaliśmy konkurs, w którym do wygrania są piękne, eleganckie buty Bayla i stylowa teczka rowerowa (która po zdjęciu z roweru zamienia się w piękną torebkę!) Bike Belle Cracovie. 
Co zrobić, aby wygrać?
- stwórz swoje rowerowe zdjęcie na obcasach i/lub kolaż, na którym zobaczymy rower, akcesoria z Bike Belle i buty z Bayla.
- wymyśl jedno zdanie, które mogłoby być hasłem reklamowym rowerowania na obcasach. 
- swoją pracę dodaj na swoje konto w serwisie Instagram LUB wklej na Facebookowe profile Rowerzystka Miejska i Bike Belle Do zgłoszenia koniecznie dodaj hasztag #roweremnaobcasach
Przykłady zdjęć i kolaży znajdziesz poniżej - to tylko przykłady, więc pamiętaj, że nie musisz się na nich wzorować. Liczy się Twoja kreatywność!

Na zgłoszenia czekamy do dnia 14 marca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 16 marca 2015. Do rozdania nagroda główna (torba Cracovie i buty Bayla) oraz nagroda pocieszenia (dzwonek rowerowy XXL + buty Bayla). Pełny regulamin konkursu znajdziesz poniżej.
Regulamin konkursu fotograficznego "Rowerem na obcasach"
1. Konkurs organizowany jest przez firmę Małgorzata Radkiewicz - BB, właściciela marki Bike Belle - Butik Rowerowy i ma charakter otwarty. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i organizatora konkursu oraz członkowie ich rodzin. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Uczestnik zgłasza uczestnictwo za pomocą wysłania dowolnej ilości zdjęć lub kolaży w formie cyfrowej (format JPEG, JPG) na Facebookową stronę Rowerzystka Miejska i/lub Bike Belle lub umieszczenie takiej pracy na swoim profilu w serwisie Instagram. W przypadku wybrania tej ostatniej możliwości profil uczestnika musi mieć charakter publiczny (zdjęcia muszą być widoczne dla wszystkich). W przypadku wyboru formy kolażu, na pracy powinny się znaleźć akcesoria rowerowe Bike Belle oraz buty Bayla w towarzystwie innych, wybranych przez Uczestnika elementów. Dodatkowym, niezbędnym elementem zgłoszenia jest opisanie zdjęcia hasłem reklamowym jazdy na rowerze na obcasach oraz hasztagiem #roweremnaobcasach.
3. Konkurs trwa do 14 marca.
4. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii i prac. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych organizatora konkursu, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w  szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach  komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.
6. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z niniejszym regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które stanowią naruszenie praw innych osób.
7. Organizator wybierze 2 zwycięzców konkursu. Informacja o zwycięzcy/zwyciężczyni zostanie opublikowana na stronie organizatora i/lub stronach www.facebook.com/rowerzystkamiejska i www.facebook.com/bikebelle.
8. Zwycięzca zostaje wyłoniony poprzez głosowanie jury, w skład ktorego wchodzą pracownicy organizatora. Decyzja jury jest ostateczna.
9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

10. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać wysyłając e-mail na adres media@bikebelle.pl

1 comment: